Menu
Městys Panenský Týnec
Městys
Panenský Týnec

Platby

Poplatkové období je kalendářní rok. Plátce je povinen uhradit poplatek za komunální odpad v následujících termínech splatnosti: 

Termín splatnosti: Období za které je poplatek hrazen:
do 15. července od 1. ledna - do 30. června
do 15. prosince  od 1. července - do 31. prosince

 

Možnosti platby poplatku:

1) Bankovním převodem na číslo účtu 5127481/0100, variabilní symbol je číslo nemovitosti, za kterou poplatek platíte.

2) Osobně v kanceláři městyse v úředních hodinách, platba možná pouze v hotovosti. 

Výše poplatku na jednotlivé nádoby směsného komunálního odpadu

Popelnice

 (litry)

Četnost vývozu Platba za období 1.1.-30.6. Platba za období 1.7.-31.12. Celkem za rok
60 1x měsíc 390 Kč 390 Kč 780 Kč
60 1x 14 dní 780 Kč 780 Kč 1560 Kč
80 1x 14 dní 1040 Kč 1040 Kč 2080 Kč
120 1x 14 dní 1560 Kč 1560 Kč 3120 Kč
240 1x 14 dní 3120 Kč 3120 Kč 6240 Kč

 

Pronájem všech nádob a svoz ostatních druhů odpadů hradí městys.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Odstávky ČEZ

Mohlo by Vás zajímat