Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7
Odstávka el. energie
8 9 10
11 12 13 14 15 16
Sběr nebezpečného a objemného odpadu
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

ÚVOD > Obecní úřad > Rozvoj a investice

Rozvoj a investice

Strategický plán rozvoje městyse Panenský Týnec na období let 2023 - 2030

Územní plán Panenský Týnec

Realizované projekty

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dotační titul: Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Náklady projektu: 2.360.824,38 Kč.

Výše dotace: 1.834.878,60 Kč.

Období realizace: 11. srpna 2014 - 11. října 2014.

Popis projektu: Budova mateřské školy byla kompletně zateplena, dostala nový plášť, vyměněna byla všechna původní okna za nová plastová.

OPRAVA FASÁDY BUDOVY ÚŘADU MĚSTYSE

Dotační titul: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2014

Odhadované náklady projektu: 359.958 Kč

Výše dotace: 240.000 Kč

Období realizace: 11. srpna 2014 - 13. listopadu 2014.

Popis projektu: Realizace projektu byla provedena svépomocí. Byl zakoupen materiál, pomůcky a prostředky pro realizaci. Jelikož se jedná o budovu vysokou, bylo potřeba lešení a protože pronájem lešení by byl finančně nevýhodný, vedení městyse se rozhodlo lešení v rámci projektu zakoupit. Mezi další pomůcky patří například stavební kolečka, myčka na omytí budovy, kbelíky, štětky a další. Dne 5. srpna 2014 proběhl vstupní kontrolní den za přítomnosti zástupců památkové péče. Zde byl ujasněn postup prací a vlastnosti použitých materiálů. Smluvně byl zajištěn stavbyvedoucí a dodavatel materiálu. V následujícím období bylo dle Závazného stanoviska Městského úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování a památkové péče, ze dne 6. června 2014, č. j. MULNCJ 43742/2014, provedeno odstranění původního nátěru, lokální oklepání omítek (oproti původnímu návrhu, kde se počítalo s celoplošnou opravou omítek), lokální vyspravení omítek a omytí celé budovy. Dle stanoviska byl zpracován Restaurátorský průzkum barevnosti vnějších omítek, na základě kterého byl následně určen výsledný odstín barvy fasády. V tomto odstínu bylo pořízeno 5 vzorků. V rámci druhého kontrolního dne 12. září 2014 byl zástupci památkové péče stanoven konkrétní odstín, zástupci vedení městyse souhlasili. Dále zástupci památkové péče doporučili k fasádě opravit také sokl budovy. Sokl byl dle jejich požadavku opraven vápennou omítkou a natřen světlou barvou. Po dokončení výsprav vnějších omítek budovy byl proveden nátěr celé budovy. Ke dni 10. listopadu 2014 byly práce dokončeny. Dne 13. listopadu 2014 proběhl k fasádě poslední kontrolní den za účasti zástupců památkové péče. Práce v této fázi jsou k tomuto dni považovány za ukončené a předané. Byl proveden nový nátěr fasády budovy Úřadu městyse v rozsahu 831,42 m2, lokální oprava vápenných omítek budovy 374,13 m2 a oprava soklu 6,71 m2. Hodnota provedení prací svépomocí byla odborným posudkem stanovena na 114.178 Kč.

 

Realizace projektu "Oprava fasády budovy Úřadu městyse" byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dotační titul: bez dotačního titulu

Náklady projektu: 50.000 Kč

Výše dotace: 0 Kč

Období realizace: 1. července 2014 - 31. srpna 2014.

Popis projektu: Zastupitelstvo městyse svým rozhodnutím navýšilo kapacitu dětí ze současného počtu 48 + 2 na vyjímku na 48 + 8 na výjimku. Celková kapacita školy se tedy zvýšila z 50 dětí na 56 dětí. Za tímto účelem bylo pořízeno vybavení (nový botník, lehátka , stolek a židličky pro 6 dětí) a do každé umývárny přibyl pisoár a umyvadlo.

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V MĚSTYSI PANENSKÝ TÝNEC

Dotační titul: Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Odhadované náklady projektu: 2.176.950,00 Kč

Výše dotace: 1.959.254,48 Kč

Období realizace: 11. srpna 2014 - 11. listopadu 2014.

Popis projektu: V souvislosti s projektem byl proveden výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním veřejném řízení na zakázku „Snížení prašnosti v městysi Panenský Týnec“. Vítězem se stala firma EZA - Eva Žaludová z Ústí nad Labem. Začátkem listopadu pak byl do Panenského Týnce dodán komunální multifunkční stroj HAKO CityMaster600 zajišťující především zametání a čištění místních komunikací.

CHRÁMOVÁ ADVENTNÍ SLAVNOST

Dotační titul: Fond Ústeckého kraje 2014

Náklady projektu: 143.100 Kč

Výše dotace: 100.000 Kč

Období realizace: 1. prosince 2014 - 31. prosince 2014.

Popis projektu: Městys Panenský Týnec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, základní a mateřskou školou připravili letos advent v rámci projektu "Chrámová adventní slavnost". Byla pořízena a nainstalována vánoční výzdoba: osvětlení stromků kolem kostela, před hasičskou zbrojnicí, vánoční světelné dekorace budov úřadu a škol, vyzdobení bývalého klíštera, chrámu, kostela sv. Jiří a kapličky, ohňostroj.
Adventní čas v Panenském Týnci tradičně zahájily démonicky strašidelné Barborky. Stejně jako Mikulášská parta o dva dny později navštívily Barborky na třicet domácností.
V Mateřské škole proběhla 10. prosince 2014 vánoční besídka plná vystoupení a vánočních koled.
Dne 11. prosince 2014 proběhla v městysi tradiční Chrámová vánoční slavnost. Slavnost byla zahájena v 16:30 hodin rozvícením Hvězdy betlémské za pěveckého doprovodu žáků zdejší základní školy. Poté se všichni přesunuli do prostor kostela sv. Jiří. Žáci základní školy, většinou převlečeni za anděly, vystoupili se svým vánočním programem plným koled a písní. Nechyběl ani živý betlém s věrohodnými postavami, které opět ztělesnili žáci školy a jarmark v klášterním parku u nasvětleného chrámu. Po ukončení představení žáků umocnilo v kostele vánoční atmosféru vystoupení pěveckého sboru La Folia Tuchoměřice. Poté byl program v kostele ukončen a všichni se přesunuli do prostor školy, kde návštěvníky čekal bohatý jarmark a žáky odměna v podobě rautu. Městys návštěvníkům přichystal milé překvapení v podobě ohňostroje, který byl připraven na hřišti u základní školy. Slavnost završil večerní rockový koncert skupiny The Blues Rousers v tělocvičně školy.
Na Štědrý den v odpoledních hodinách starosta otevřel kostel a za doprovodu vánočních koled přivítal na 140 návštěvníků, kteří si sem přišli ukrátit chvíli před štědrovečerní večeří.

Realizace projektu "Chrámová adventní slavnost" byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje.

PODPORA KULTURNÍ ČINNOSTI U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROČÍ MĚSTYSE PANENSKÝ TÝNEC

Dotační titul: Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015

Náklady projektu: 75.000 Kč

Výše dotace: 50.000 Kč

Období realizace: 1. ledna 2015 - 30. června 2015.

Popis projektu: Dne 13. června 2015 proběhly v městysi Panenský Týnec oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o Panenském Týnci. Hlavním programem oslav byla kulturní vystoupení. Hudební sbor ARCUS z Chomutova vystoupil s gotickou hudbou, skupina Traxas ze sousední obce Telce s hudbou lidovou. Kulturní a umělecká agentura Rekruti z Vysoké Pece zorganizovala šermířská vystoupení v dobových kostýmech přibližující šerm, různé způsoby boje, zbraně, středověký stan včetně stolů, lavic, keramiky, výzdoby atd. Děti měly možnost metání kamenů (míčů plněných pilinami) ze zmenšené repliky obléhacího stroje (katapultu) na kulisu hradu a střelby z dětské dřevěné kuše do postavičky ukryté v pohádkové replice hradu. Své umění předvedla i sokolnice se svými dravci. Součástí kulturní části oslav byla také výstava, která byla k výročí otevřena v hospodářských prostorách v zadním traktu bývalého kláštera klarisek. Ta přiblížila 900 let Panenského Týnce, jeho vznik, osídlení, vývoj až do současnosti, ale i nedávnou minulost a současnost Panenského Týnce. Do přípravy a realizace výstavy se zapojili místní rodáci, nadšenci, městys, školy, ale i spolky a sdružení.

Realizace projektu "Podpora kulturní činnosti u příležitosti oslav výročí městyse Panenský Týnec" byla financována z rozpočtu Ústeckého kraje.

OSLAVY VÝROČÍ 900 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O PANENSKÉM TÝNCI

Popis projektu: Kromě již výše zmíněňovaného kulturního programu zahrnovaly přípravy na oslavy také zpracování a vydání souboru brožur: 900 let Panenského Týnce, Příběhy o chrámu a Osobnosti Panenského Týnce, dále upomínkových předmětů a vydání elektronické kroniky.

ÚDRŽBA BUDOVY BÝVALÉHO KLÁŠTERA Č.P. 10 - OPRAVA DVEŘÍ

Dotační titul: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Náklady projektu: 141.140 Kč

Výše dotace: 90.000 Kč

Období realizace: 1. dubna 2015 - 4. listopadu 2015.

Popis projektu: Na základě posudku byly repliky 5 dveří, výroba 1 nových dveří, oprava 1 dveří a restaurování 2 dveří v zadním traktu bývalého kláštera klarisek. O práce se postaral Miroslav Vrba.

Veřejné zakázky