Změna velikosti písma

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
Advent v Panenském Týnci
28 29 30 1 2 3
Sběr nebezpečného a objemného odpadu
4
Drobečková navigace

ÚVOD > INFO COVID19 > Opatření vyhlášena 8. 10. 2020

Opatření vyhlášena 8. 10. 2020Jaká omezení budou platit od pátku 9. října?

 • již od pátku platí uzavření posiloven, fitness center, vnitřních bazénů, zoologická zahrady či koupališť.
 • restaurace budou muset zavírat už ve 20:00, u stolu budou moct sedět maximálně 4 lidé.
 • Do obchodů a nákupních center je možné ve skupinkách po dvou. Výjimka se vztahuje na děti mladší 15 let, které doprovází člověka, který s nimi žije v jedné domácnosti. Takových dětí může do obchodu přijít více, ale pouze v doprovodu maximálně jednoho dospělého.

Jaká omezení budou platit od pondělí 12. října?

 • Vláda zakáže prakticky všechny kulturní akce, zavřít se musí například divadla, či kina.
 • vysoké i střední školy v celém Česku přejdou od pondělí na dva týdny na on-line výuku. Dosud byla v krajích s větší nákazou,
 • v ZUŠ bude od pondělí umožněna individuální výuka. Pro jinou budou zavřeny v celé ČR,
 • na druhém stupni základních škol bude nově týdenní střídání celých tříd. Třída A bude jeden týden distančně a B prezenčně. Za týden si to vymění,
 • budou zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců, venku smí sportovat nejvýš 20 osob,
 • jídelní služby v obchodních centrech budou muset vypnout wi-fi, u stolu budou moct sedět maximálně 2 lidé,
 • provoz úřadů se na příští dva týdny omezí na dva dny v týdnu, vždy na pět hodin,
 • budou zakázány návštěvy muzeí, galerií, památek, jiných kulturních objektů a také hvězdáren
 • na náboženské akce bude moci dorazit pouze 10 lidí

Co bude platit od 19. října?

 • na svatbách a pohřbech bude moci být nejvýše 30 lidí.

Jaká omezení platí nyní? 

 • jsou zakázány hromadné akce uvnitř nad 10 lidí, venku nad 20 lidí. Výjimku mají domácnosti, práce v zaměstnání nebo zastupitelstva a soudy,
 • na posilovny nebo akvaparky se omezení nevztahuje,
 • v restauracích může být maximálně šest lidí u jednoho stolu,
 • na dva týdny se uzavřou střední školy v regionech označených na semaforu rizika nákazy covidem červeně nebo oranžově (červenou barvu mají na semaforu hlavní město Praha, Praha-západ, Praha-východ a Uherskohradišťsko, a většina okresů, 55, je oranžová,
 • na základních školách se hudební výchova učí bez zpěvu, stejně jako na středních školách a konzervatořích, které smí zůstat otevřené. Tělocvik je na prvním stupni bez omezení, na druhém stupni by se měl konat venku,
 • počet lidí na církevních shromážděních vláda omezila maximálně na sto, při církevních obřadech nesmí zaznívat zpěvy,
 • divadla a kina mohou dál hrát až pro 500 lidí, jsou ale zakázány přestávky na občerstvení,
 • povolena jsou jen umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá,
 • vnitřních i venkovních sportovních akcí organizovaných sportovními svazy se mohou účastnit pouze sportovci a další osoby nezbytné pro jejich průběh (tedy ne diváci) v celkovém počtu maximálně 130 osob,
 • v době od 22:00 do 6:00 musí být zavřené restaurace, bary a jiná stravovací zařízení, každý z hostů musí mít svoje místo k sezení,
 • další zvláštní pravidla platí pro provozovny a prodejny, provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, knihovny, prodej oděvů a obuvi, holičství a kadeřnictví, provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie, provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů, provoz ubytovacích zařízení, provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2, provoz vnitřních sportovišť, sauny, provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona a při kterých je porušována integrita kůže,
 • vysoké školy využívají distanční výuku. Nevztahuje se na zkoušení za přítomnosti až deseti lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci za přítomnosti do 15 osob a klinickou i praktickou výuku. Možné jsou také konzultace a návštěvy studoven nebo knihoven,
 • v některých nemocnicích a sociálních zařízeních platí zákaz návštěv. Výjimku mají návštěvy u nezletilých a umírajících. Přítomnost otců u porodu je dál povolená, ale pouze za splnění stanovených podmínek (povinná rouška nebo respirátor, tělesná teplota do 37 stupňů Celsia a nepřítomnost příznaků covidu-19, izolace rodičky od ostatních).

Kde platí povinnost nosit roušku?

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (restauracích, obchodech či na pracovišti), mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve školách a školských zařízeních. Výjimkou je hra na dechové nástroje. Pravidlo se vztahuje na 2. stupeň základních škol (včetně uměleckých), střední i vysoké školy,
 • v prostředcích veřejné dopravy, včetně zájezdové dopravy a taxislužby
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků
 • ve zdravotnických zařízeních a lékárnách, v zařízeních sociálních služeb.

Kdo má výjimku?

 • děti do dvou let věku

 • děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině

 • osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání v učebně

 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty

 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou

 • školy zřízené ministerstvem spravedlnosti

 • žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9 školského zákona

 • zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

 • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb

 • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě

 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb

 • zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně dva metry od jiné osoby

 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení

 • soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájce, účastníci civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení

 • osoby při provádění autorského díla (například divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu

 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech

 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté

 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů

 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů

 • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné

 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popřípadě fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami

 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže a podobně

 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun

Proč nouzový stav?

Nouzový stav kvůli koronaviru byl vyhlášena na 30 dní, tedy do začátku listopadu. Letos platil už jednou, na jaře trval celkem 66 dní. Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je za jeho vyhlášením snaha zbrzdit tempo růstu počtu nemocných. Resort jej podle Prymuly potřebuje mimo jiné proto, aby mohl zapojit do práce spojené s covidem-19 studenty medicíny. Mnoho zdravotníků je v karanténě.